środa, 23 marca 2016

Na wniosek odizolowania z centra, i wtedy likwidacji wewnętrznego pasa fortyfikacji,

przylegającego dokładnie do murów starówki, możliwe się stało zabudowanie samych przez wojsko terenów. Zaistniało na owym zakresie wiele domów wojskowych i widocznych, m.in. kościół garnizonowy (dokonany w latach 1894-1897), teatr miejski (1903-1904), nowa siedziba banku przy obecnym pl. Rapackiego (1906), budynek Szkoły Przemysłowej (obecne Collegium Maius UMK, 1907). W 1906 r. przyłączono do Torunia gminę Mokre, która zawierała w owym terminie ok. 12 tysięcy ludzi, głównie polskich pracowników, których zdjęła do Torunia możliwość nabycia pracy przy rozbudowie fortyfikacji. W latach 1861 - 1906 liczba ludzi Torunia wzrosła z ok. 14 do ok. 33 tysięcy ludzi, natomiast po uruchomieniu Mokrego do jeszcze 40 tysięcy ludzi. Po raz ważny z ponad wieku przyszedł po 1861 r. wzrost liczby mistrzów (w latach 1867-1900 ich pierwsza wzrosła z 195 do 540 mistrzów). Poszerzać się te zaczął swój przemysł - powstała fabryka maszyn rolniczych E. Drewitz, rozwinęły się fabryki pierników (m.in. firma Weese).

Wzrost przemysłowy oraz demograficzny miasta wpłynął oraz na funkcjonowanie życia ogólnego i głębokiego w Toruniu. Za początek dziewiętnastowiecznego ożywienia zainteresowań szkołą można dopuścić danie w 1842 r. Historii Torunia autorstwa J.E. Wernicke. W niniejszym pojedynczym roku podjęła pracę drukarnia Ernsta Lambecka, który dawał więcej pozycje w stylu polskim, m.in. pierwsze oficjalne wydanie nasze "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza (1859). W 1853 r. powstało i środowisko naukowe "Coppernicus-Verein für Kunst und Wissenschaft zu Thorn", które dodało się do funkcjonowania zainteresowania historią miasta. Wśród uczestników tego środowiska odnaleźli się m.in. nadburmistrz Torunia Georg Bender (1848-1924), wieloletni poseł do sejmu pruskiego, nadburmsitrz Torunia w latach 1888-1891, natomiast przy obecnym naukowiec historii miasta, i również najdoskonalszy chyba historyk Torunia narodowości niemieckiej Artur Semrau (1862-1940).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz